Jedna "zaraźliwa" cecha charakteru różni liderów od odmiennych ludzi