Polskie mięso pod czeskim nadzorem. Unijny komisarz zapowiada spotkanie